צור קשר RSS

לוח מכרזי האוניברסיטה

מכרזים פתוחים

הערה - המכרזים באתר זה מיועדים למשתתפים ישראלים בלבד - אלא אם נאמר במפורש אחרת
Please note -Tenders are for Israeli bidders unless explicitly stated otherwise

מס' מכרז
כותרת המכרז
תאריך פרסום
תאריך סגירת המכרז
 
2022/04/4/88
מכרז פומבי שיפוץ חדרים ומסדרון מדעי הרוח קמפוס הר הצופים
28/04/2022
07/06/2022
2022/05/4/89
מכרז פומבי למתן שירותי פרסום ושיווק עבור האוניברסיטה העברית בירושלים
10/05/2022
14/06/2022
2022/05/4/90
מכרז פומבי עבודות שלד בינוי מערכות וגמר- בניין הבינלאומי רפואה חישובית קמפוס עין כרם
24/05/2022
19/07/2022
2022/02/4/74
רישום לספר הקבלנים
14/02/2022
11/12/2022