צור קשר RSS

לוח מכרזי האוניברסיטה

רשימת פטורים

18/02/2019
הודעה בדבר התקשרות עם חברת TOMAX כספק יחיד
30/01/2019
פטור ממכרז גן הילדים בספרא
07/01/2019
התקשרות עם ספק יחיד-מלון לאונרדו רחובות
09/10/2018
טקליס ספק יחיד מימון סיסקו
27/06/2018
פטור לפי תקנה 8 10.17
27/06/2018
פטור לפי תקנה 8 11.17
27/06/2018
פטור לפי תקנה 8 12.17
27/06/2018
פטור לפי תקנה 8 01.18
27/06/2018
פטור לפי תקנה 8 02.18
27/06/2018
פטור לפי תקנה 8 03.18
27/06/2018
פטור לפי תקנה 8 04.18
27/06/2018
פטור לפי תקנה 8 05.18
27/06/2018
פטור לפי תקנה 8 06.18