צור קשר RSS

לוח מכרזי האוניברסיטה

רשימת פטורים

01/12/2020
הרחבת התקשרות
21/10/2020
פטור על פי סעיף 3 (4) (ב) (2)
21/10/2020
פטור על פי סעיף 3 (4) (ב) (2)
30/09/2020
פטור ע"פ תקנה 3 (27)
09/09/2020
אישורי ועדת הפטור - האגף למחשוב
10/08/2020
פטור ע"פ תקנה 3 (23)
10/08/2020
פטור ע"פ תקנה 3 (23)
29/07/2020
פטור ע"פ תקנה-מלם
19/07/2020
הודעה בדבר התקשרות עם ספק יחיד נוי מערכות- מוצרי RENZ
13/07/2020
פטור ע"פ תקנה
05/07/2020
הודעה בדבר התקשרת עם ספק יחיד חברת "מוביטי"
14/06/2020
הודעה בדבר התקשרות עם ספק יחיד למתן שירותי אריזה והובלה של תיעוד וממצאים המכון לארכיאולוגיה
31/05/2020
הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד חברת נוי מערכות עבור רכישת מוצרי RENZ
25/05/2020
הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד למתן שירותי אריזה והובלה של תיעוד וממצאים המכון לארכיאולוגיה
01/03/2020
הודעה בדבר התקשרות עם חברת מ.ס.ר ירושלים לפתיחת מרכז סימולציות
26/02/2020
הרחבת התקשרות
09/02/2020
פטור ע"פ סעיף 40 (ד)
12/01/2020
הרחבת מכרז פומבי 7674
08/01/2020
הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד לפתיחת מרכז סימולציות
25/12/2019
הודעה בדבר התקשרות עם חברת Sparkpro ספק יחיד לצורך ארגון קורס בגרמניה
17/12/2019
פטור ע"פ תקנה
17/12/2019
פטור ע"פ תקנה
09/12/2019
הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד עם חברת Sparkpro ספק יחיד לצורך ארגון קורס בגרמניה