צור קשר RSS

לוח מכרזי האוניברסיטה

רשימת פטורים

13/05/2021
תשומות מדעיות (פטור ע"פ תקנה 8)
03/05/2021
תשומות מדעיות (פטור ע"פ תקנה 8)
28/04/2021
תשומות מדעיות (פטור ע"פ תקנה 8)
20/04/2021
תשומות מדעיות (פטור ע"פ תקנה 8)
14/04/2021
תשומות מדעיות (פטור ע"פ תקנה 8)
06/04/2021
תשומות מדעיות (פטור ע"פ תקנה 8)
24/03/2021
תשומות מדעיות (פטור ע"פ תקנה 8)
24/03/2021
פטור-המשך התקשרות
16/03/2021
ספק יחיד
16/03/2021
תשומות מדעיות (פטור ע"פ תקנה 8)
11/03/2021
תשומות מדעיות (פטור ע"פ תקנה 8)
04/03/2021
תשומות מדעיות (פטור ע"פ תקנה 8)
23/02/2021
תשומות מדעיות (פטור ע"פ תקנה 8)
15/02/2021
תשומות מדעיות (פטור ע"פ תקנה 8)
08/02/2021
תשומות מדעיות (פטור ע"פ תקנה 8)
02/02/2021
תשומות מדעיות (פטור ע"פ תקנה 8)
01/02/2021
התקשרות עם אדריכל משה צור כספק יחיד - ועדת הפטור ממכרזים אישרה בישיבתה מיום 20.1.2021 התקשרות עם אדריכל משה צור כספק יחיד להכנת תוכנית אב לקמפוס ספרא
27/01/2021
המשך והרחבת התקשרות ספק יחיד תומקס
27/01/2021
פטור תימ-מלמ
19/01/2021
תשומות מדעיות (פטור ע"פ תקנה 8)
18/01/2021
תשומות מדעיות (פטור ע"פ תקנה 8)
14/01/2021
המשך התקשרות בפטור
05/01/2021
במסגרת הקלות בתקופת הקורונה אישרה ועדת הפטור ממכרזים ביום 21.6.2020 הארכת תקופת ההתקשרות למשך שנתיים נוספות ללא יציאה למרכז )פטור( עם נותני השירות שיבחרו בחלופה זו בהתאם להסכם הנחתם עם כל אחד מהם.
05/01/2021
מינימרקט בכפר הסטודנטים - ועדת הפטור בישיבתה ביום 19.11.2020 אישרה את הארכת הסכם השכירות ב-4 שנים נוספות נוכח שביעות רצון מהמפעיל החל מ-2022 ועד 2026 (לאחר הארכת ההסכם בשנתיים כהקלה לתקופת מגפת הקורונה)
23/12/2020
התקשרות בפטור עם חברת מנשה מרדכי לפי תקנה 3(4)(ב)(2)
23/12/2020
התקשרות בפטור עם חברת מ. פארטנרס לפי תקנה 3(4)(ב)(2) לתקנות.
23/12/2020
התקשרות בפטור עם חברת צרעה גלובל טקניון לפי תקנה 3(4)(ב)(2)
23/12/2020
פטור ע"פ תקנה 3 (23)
01/12/2020
הרחבת התקשרות
21/10/2020
פטור על פי סעיף 3 (4) (ב) (2)
21/10/2020
פטור על פי סעיף 3 (4) (ב) (2)
30/09/2020
פטור ע"פ תקנה 3 (27)
09/09/2020
אישורי ועדת הפטור - האגף למחשוב
10/08/2020
פטור ע"פ תקנה 3 (23)
10/08/2020
פטור ע"פ תקנה 3 (23)
29/07/2020
פטור ע"פ תקנה-מלם
19/07/2020
הודעה בדבר התקשרות עם ספק יחיד נוי מערכות- מוצרי RENZ
13/07/2020
פטור ע"פ תקנה
05/07/2020
הודעה בדבר התקשרת עם ספק יחיד חברת "מוביטי"
14/06/2020
הודעה בדבר התקשרות עם ספק יחיד למתן שירותי אריזה והובלה של תיעוד וממצאים המכון לארכיאולוגיה
31/05/2020
הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד חברת נוי מערכות עבור רכישת מוצרי RENZ
25/05/2020
הודעה בדבר כוונה להתקשר עם ספק יחיד למתן שירותי אריזה והובלה של תיעוד וממצאים המכון לארכיאולוגיה