מידע שימושי מכרזים
 
מכרזים
רשימת פטורים
 
15/01/2017 תשומות ספריית תלמידי חו"ל 01.06.16-31.12.16
30/11/2016 התקשרות פטורה ממכרז עם החברה לשירותי איכות הסביבה
29/11/2016 הכרזה על ייקב סורק - ספק יחיד
09/11/2016 דיווחי פטור תשומות ספריות 01.06.2016-30.09.2016
28/06/2016 פטור ממכרז-שוקומט בע"מ-הספקה והפעלת מכונות אוטומטיות
09/06/2016 הכרזה על גטר גרפיקס ספק יחיד
06/06/2016 דיווחי פטור תשומות ספריות 1.7.15-30.5.16
31/05/2016 תשומות ספריית תלמידי חו"ל 1.11.15-31.5.16
29/05/2016 התקשרות לרכישת רישיונות ERP
 
  © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים