מידע שימושי מכרזים
 
מכרזים
רשימת פטורים
 
14/11/2017 תומקס ספק יחיד למערכת לניהול מבחנים סרוקים
25/10/2017 SPSS GENIUS ספק יחיד
06/09/2017 התקשרות עם טרה סקיי כספק יחיד לרישוי ותמיכה במע' גיבוי לגאטו
08/08/2017 דיווח פטור ציוד הקלטה ושידור SIU
14/06/2017 פטור לתחזוקת מרכזיה בזק בינלאומי
14/06/2017 דיווח פטור קווי תקשורת ראשיים בזק
15/01/2017 תשומות ספריית תלמידי חו"ל 01.06.16-31.12.16
 
  © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים