מידע שימושי מכרזים
 
מכרזים
רשימת פטורים
 
06/09/2017 התקשרות עם טרה סקיי כספק יחיד לרישוי ותמיכה במע' גיבוי לגאטו
08/08/2017 דיווח פטור ציוד הקלטה ושידור SIU
14/06/2017 פטור לתחזוקת מרכזיה בזק בינלאומי
14/06/2017 דיווח פטור קווי תקשורת ראשיים בזק
15/01/2017 תשומות ספריית תלמידי חו"ל 01.06.16-31.12.16
30/11/2016 התקשרות פטורה ממכרז עם החברה לשירותי איכות הסביבה
29/11/2016 הכרזה על ייקב סורק - ספק יחיד
09/11/2016 דיווחי פטור תשומות ספריות 01.06.2016-30.09.2016
 
  © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים