צור קשר RSS

לוח מכרזי האוניברסיטה

מכרזים פתוחים

הערה - המכרזים באתר זה מיועדים למשתתפים ישראלים בלבד - אלא אם נאמר במפורש אחרת
Please note -Tenders are for Israeli bidders unless explicitly stated otherwise

מס' מכרז
כותרת המכרז
תאריך פרסום
תאריך סגירת המכרז
 
2019/08/3/231
ספק יחיד בתחום מערכת התמצאות והכוונה קולית בעבור אנשים עם מוגבלת בראייה
07/08/2019
19/08/2019
2019/07/3/226
עבודות החלפת מערכות מיזוג אוויר, בניינים ליברמן וברגמן, קריית אדמונד י' ספרא
22/07/2019
20/08/2019
2019/07/3/227
עבודות פינוי אסבסט פריך, קמפוס הר הצופים
24/07/2019
21/08/2019
2019/07/3/229
עבודות שלד, גמר ומערכות, מרכז חשין, הפקולטה למשפטים, קמפוס הר הצופים
04/08/2019
02/09/2019
2019/07/3/230
עבודות שיפוץ מועדון הסגל ומבואת כניסה, המכון למדעי החיים, קריית אדמונד י' ספרא
04/08/2019
02/09/2019
2019/08/1/76
הזמנה להציע הצעות להפעלה (לרבות שיפוץ) של מזנון בפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית
15/08/2019
04/09/2019
2019/08/3/232
החלפת דוודים במרכזי חום, קריית אדמונד י' ספרא וקמפוס הר הצופים
13/08/2019
11/09/2019
2018/02/3/189
רישום קבלן בספר קבלני האוניברסיטה העברית בירושלים
01/02/2018
15/02/2020