צור קשר RSS

לוח מכרזי האוניברסיטה

מכרזים שהסתיימו

הערה - המכרזים באתר זה מיועדים למשתתפים ישראלים בלבד - אלא אם נאמר במפורש אחרת
Please note -Tenders are for Israeli bidders unless explicitly stated otherwise

מס' מכרז
כותרת המכרז
תאריך פרסום
תאריך סגירת המכרז
 
2020/08/4/49
למתן שירותי יח"צ לאירועים של מכון טרומן, האוניברסיטה העברית בירושלים
10/08/2020
22/09/2020
2020/08/3/258
מכרז 7886 עבודות בינוי,מ"א ,חשמל,אינסטלציה ותברואה, מעבדות כדור הארץ
19/08/2020
22/09/2020
2020/08/3/254
הקמת עמדות טעינה לרכבים חשמליים, קרית אדמונד י' ספרא וקמפוס הר הצופים
10/08/2020
24/09/2020
2020/09/3/259
מכרז 7887 - עבודות אריזה,אחסון והובלות עבור קומפקטוסים, קרית אדמונד י' ספרא
13/09/2020
28/09/2020
2020/06/4/46
רכישת מכונת קיפול ופרפורציה
09/09/2020
29/09/2020
2020/08/3/256
מכרז 7883 עבודות בינוי בי"ס להנדסה ומדעי המחשב חוות מחשבים , כיתות B220+B221 בניין B קומה 2 ומעבדת עמית צורן בניין C קומה 4
13/09/2020
30/09/2020
2020/08/3/257
מכרז 7884 – שיפוץ מחסן ומעבדה, בית חיות קמפוס עין כרם.
17/09/2020
07/10/2020
2020/09/3/260
מכרז 7897 - עבודות בינוי ביה"ס יובל ובלמונטה, קרית אדמונד י' ספרא
17/09/2020
07/10/2020
2020/10/3/261
מכרז 7902 בינוי מעבדה , בניין לובל, קומה עליונה, חדר 28, הפקולטה לחקלאות
01/10/2020
18/10/2020
2020/10/3/262
מכרז 7903 פרויקט גג רווחת הסטודנטים, גינון גגות, גג ביה"ס לרפואה, קמפוס עין כרם
01/10/2020
20/10/2020
2020/10/3/263
מכרז 7904 שיפוץ בניין ארכיאולוגיה הישן, קמפוס הר הצופים
01/10/2020
07/11/2020
2020/09/1/82
מכרז למתן שירותי ניהול ותיאום תכנון לתב"ע פארק הפקולטה ברחובות
30/09/2020
12/11/2020
2020/10/3/264
מכרז 7908 - עבודות בינוי, קומה 4, בניין פרייבורג, הפקולטה לחקלאות רחובות
04/11/2020
24/11/2020
2020/07/4/48
למתן שירותי ייעוץ, פיקוח ובקרה בנושא שמירת זכויות עובדי קבלן
18/10/2020
26/11/2020
2020/11/3/266
מכרז -7909 עבודות בינוי ומערכות, ארבע מעבדות עבור ארבעה חוקרים, בניין ברגמן, קרית אדמונד י' ספרא.
12/11/2020
02/12/2020
2020/11/4/51
מכרז לרכישת אביזרי חשמל למחסן המרכזי
18/11/2020
21/12/2020
2020/06/3/247
בקשה לרישום קבלן /ספק בספר הקבלנים והספקים של אגף בינוי ותשתיות באוניברסיטה העברית בירושלים
25/06/2020
10/01/2021
2021/01/1/83
כוונה להתקשר עם ספק יחיד - משרד משה צור אדריכלים
03/01/2021
11/01/2021
2020/12/3/272
מכרז 7890- מחולל קיטור - מתקן הכנת קיטור למכונת שטיפה, בניין 3, קמפוס עין כרם
27/12/2020
18/01/2021
2020/11/3/271
מכרז 7918 - עבודות פירוק ופינוי אסבסט אולמות טבע וחדר מאגנס על גג משפטים
27/12/2020
20/01/2021
2021/01/3/274
ספק יחיד עבור כיסאות רחף גלובל טקניון צרעה
07/01/2021
21/01/2021
2020/11/3/269
מכרז 7917- מתן שירות שנתי לטיפול במי מגדלי קירור ושירותים נוספים לטיפול במים, קמפוס הר הצופים, קמפוס עין כרם וקרית אדמונד י' ספרא
29/12/2020
24/01/2021
2020/11/3/267
מכרז 7920 -עבודות בינוי ,מיזוג אוויר,תברואה,גזים וחשמל מעבדת מחקר , מדעי החיים
06/01/2021
01/02/2021
2020/12/3/273
מכרז 7928 עבודות בינוי, חשמל, מ"א ותברואה עבור שתי מעבדות בניין פרייבורג, קומה 2 הפקולטה לחקלאות מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית, ברחובות ("קמפוס רחובות")
06/01/2021
01/02/2021
2021/01/3/275
מכרז -7935 עבודות בינוי במעבדות ביולוגיות, ביה"ס לרפואה, קומה 7, בניין 3, קמפוס עין כרם
13/01/2021
02/02/2021
2020/11/3/270
מכרז 7916- החלפת צ'ילר, יחידה 300 טון קירור, מרכז קור, קמפוס הר הצופים
29/12/2020
08/02/2021
2020/12/4/53
מכרז לרכישת מקררים למעונות הסטודנטים
04/01/2021
08/02/2021
2020/11/3/265
מכרז 7910 עבודות בינוי ,חפירה ודיפון בניין ברדנמן ב'
12/01/2021
11/03/2021
2021/01/3/276
מכרז 7851-מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף למתן שירותי ניהול, תיאום ופיקוח, פרויקט בניית בניין מעבדות ננו-קוונטום, קרית אדמונד י' ספרא
28/01/2021
11/03/2021
2021/03/1/84
הזמנה להציע הצעות לרכישת דירה ברחוב חלץ 14, ירושלים
01/03/2021
15/03/2021
2021/03/3/277
מכרז 7896-התקשרות שנתית למתן שרותי גינון בפקולטה לחקלאות ולמדעי הצמח ברחובות כולל מעונות
01/03/2021
08/04/2021
2021/03/3/284
מכרז 7948- עבודות בינוי מעבדת ד"ר דפנה שמעון, המכון לכימיה, קרית אדמונד י' ספרא
17/03/2021
18/04/2021
2021/03/3/285
מכרז 7949-עבודות בינוי מעבדה עבור נקלט חדש ומערכות משותפת, בניין דנצינגר א',קריית אדמונד י' ספרא
17/03/2021
18/04/2021
2021/03/3/282
מכרז 7952 אספקה והתקנת ספרינקלרים בית מאירסדורף, קמפוס הר הצופים
22/03/2021
20/04/2021
2021/03/3/279
מכרז 7938-אספקה והרכבת גנרטורים בבניינים: ברנדמן, לוס אנג'לס, פיילוט ודנצינגר א', קרית אדמונד י' ספרא
09/03/2021
21/04/2021
2021/03/3/280
מכרז 7957 החלפת צנרת בטמפרטורה גבוהה סמוך לבניין פילדלפיה, קרית אדמונד י' ספרא.
24/03/2021
22/04/2021
2021/03/3/286
מכרז 7954- שיפוץ קומה 3, ביה"ס לרפואת שיניים, קמפוס עין כרם
17/03/2021
25/04/2021
2020/12/4/52
מכרז למתן שירותי ייעוץ, פיקוח ובקרה בנושא בטיחות בניה
24/03/2021
26/04/2021
2021/04/3/288
מכרז 7962 -עבודות ריהוט מעבדתי בניין פרייבורג קומה 4, המכון לביוכימיה, עבור 4 מעבדות חוקרים וחדר מכשירים, בפקולטה לחקלאות מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית, ברחובות ("קמפוס רחובות")
14/04/2021
29/04/2021
2021/03/3/283
מכרז7951-החלפת צ'ילר, יחידה 300 טון קירור, מרכז קור, קמפוס הר הצופים
22/03/2021
03/05/2021
2021/02/4/55
לרכישת אביזרי אינסטלציה למחסן המרכזי באוניברסיטה העברית בירושלים
05/04/2021
09/05/2021
2021/03/3/278
מכרז 7793-עבודות איסוף ופינוי אשפה ופסולת משטחי קמפוסים באוניברסיטה העברית בירושלים ובית החולים הווטרינרי
08/03/2021
12/05/2021
2021/05/3/290
מכרז פומבי 7970-יועצים בתחומים: חשמל, מיזוג אוויר וקונסטרוקציה עבור פרויקט הננו-קוונטום, קריית אדמונד י' ספרא
06/05/2021
02/06/2021
2021/03/3/287
מכרז 7950-אספקה והתקנת מערכות פוטו-וולטאיות 500 קילו-וואט, קמפוסי האוניברסיטה העברית בירושלים ובפקולטה לחקלאות מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית, ברחובות
05/04/2021
08/06/2021
2021/05/4/57
מכרז לרכישת מקררים למעונות הסטודנטים ו/או ליחידות האוניברסיטה
01/06/2021
28/06/2021
2021/05/4/58
לרכישת אביזרי אינסטלציה למחסן המרכזי באוניברסיטה העברית בירושלים
01/06/2021
28/06/2021
2021/02/4/54
קול קורא -הקמת מתחם מחקר בקנאביס
09/02/2021
03/07/2021
2021/05/4/56
לשירותי הסעות דיקנט הסטודנטים האוניברסיטה העברית
31/05/2021
05/07/2021
2021/06/3/291
7990- עבודות בינוי ומערכות חוות מחשבים, אגף A קומה 1, ביה"ס למדעי המחשב, קרית אדמונד י' ספרא
30/06/2021
22/07/2021
2021/06/3/294
7997- עבודות בינוי ומערכות קליטת ד"ר משה פרידמן, שיפוץ קומה 2-, בניין רוס, קרית אדמונד י' ספרא
01/07/2021
29/07/2021
2021/06/3/295
מכרז 7992- קליטת ד"ר דפנה נחמני, ד"ר עמרי פינקל וד"ר גילי גרינבאום , בניין סילברמן, המכון למדעי החיים, קרית אדמונד י' ספרא
30/06/2021
29/07/2021
2021/04/1/85
מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף למתן שירותי תכנון בנין מגורים לחוקרים אורחי האוניברסיטה העברית בשכונת בית הכרם, ירושלים
10/06/2021
01/08/2021
2021/04/3/289
רישום לספר הקבלנים של האוניברסיטה העברית
26/04/2021
04/08/2021
2021/06/3/292
מכרז 7991 -פרויקט חדשנות ויזמות, ספריית הרמן, קרית אדמונד י' ספרא
25/07/2021
19/08/2021
2021/06/3/293
מכרז 7994- תחנת השנאה "טיילור", בניין טיילור, קרית אדמונד י' ספרא האוניברסיטה העברית בירושלים.
21/07/2021
31/08/2021
2021/08/3/299
מכרז פומבי 8017- אספקה, הובלה והנחה של 4 מכולות במשרדים וחדר ישיבות ברחבת גולדסקי, קמפוס עין כרם.
18/08/2021
01/09/2021
2021/06/3/296
מכרז 7799-מתן שירותי ניקיון באוניברסיטה העברית בירושלים בפקולטה למדעי החקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית ברחובות, במעונות הפקולטה, ובבית החולים הווטרינרי האוניברסיטאי בבית דגן
29/06/2021
02/09/2021
2021/08/3/297
מכרז פומבי 7998-עבודות בינוי, מיזוג אוויר,תברואה וגזים, שתי מעבדות, בניין לוין לפיסיקה, קרית אדמונד י' ספרא
15/08/2021
05/09/2021
2021/08/3/300
מכרז פומבי 8022- עבודות בינוי וחשמל בית צרפת, קרית אדמונד י' ספרא האוניברסיטה העברית בירושלים.
23/08/2021
14/09/2021