צור קשר RSS

לוח מכרזי האוניברסיטה

מכרזים שהסתיימו

הערה - המכרזים באתר זה מיועדים למשתתפים ישראלים בלבד - אלא אם נאמר במפורש אחרת
Please note -Tenders are for Israeli bidders unless explicitly stated otherwise

מס' מכרז
כותרת המכרז
תאריך פרסום
תאריך סגירת המכרז
 
2019/08/3/231
ספק יחיד בתחום מערכת התמצאות והכוונה קולית בעבור אנשים עם מוגבלת בראייה
07/08/2019
19/08/2019
2019/07/3/226
עבודות החלפת מערכות מיזוג אוויר, בניינים ליברמן וברגמן, קריית אדמונד י' ספרא
22/07/2019
20/08/2019
2019/07/3/227
עבודות פינוי אסבסט פריך, קמפוס הר הצופים
24/07/2019
21/08/2019
2019/08/3/233
קול קורא רישום בספר קבלני האוניברסיטה העברית - בדיקת מעבדות אסבסט
21/08/2019
01/09/2019
2019/07/3/230
עבודות שיפוץ מועדון הסגל ומבואת כניסה, המכון למדעי החיים, קריית אדמונד י' ספרא
04/08/2019
02/09/2019
2019/08/1/76
הזמנה להציע הצעות להפעלה (לרבות שיפוץ) של מזנון בפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית
15/08/2019
04/09/2019
2019/07/3/229
עבודות שלד, גמר ומערכות, מרכז חשין, הפקולטה למשפטים, קמפוס הר הצופים
04/08/2019
09/09/2019
2019/08/3/232
החלפת דוודים במרכזי חום, קריית אדמונד י' ספרא וקמפוס הר הצופים
13/08/2019
11/09/2019
2019/07/4/33
אספקת ניירת לאוניברסיטה העברית (היחידה לשירותי משרד)
22/08/2019
19/09/2019
2019/09/3/234
שיפוץ מלתחות מרכז הספורט ע"ש קוסל, עמותת לרנר, קמפוס הר הצופים
16/09/2019
23/10/2019
2019/11/3/235
שיפוץ בניינים 12,13 מעונות ברונפמן, קמפוס הר הצופים
05/11/2019
27/11/2019
2019/11/3/236
שיפוץ פורום קומת ביניים, קמפוס הר הצופים
05/11/2019
28/11/2019
2019/11/4/36
בקשה למידע (RFI) למערכות בקרת גישה וזיהוי
07/11/2019
01/12/2019
2019/11/4/37
מכרז לרכישת כיריים חשמליות
26/11/2019
15/12/2019
2019/10/4/34
מתן שירותי שיווק ופרסום לשווקים בינלאומיים
30/10/2019
19/12/2019
2019/12/4/38
מכרז למתן שירותי ביטוח חיים קבוצתי לעובדי וגמלאי האוניברסיטה העברית ירושלים
05/12/2019
24/12/2019
2020/01/3/237
בקשה לרישום קבלן /ספק בספר הקבלנים והספקים של אגף בינוי ותשתיות באוניברסיטה העברית בירושלים
16/01/2020
16/01/2020
2019/12/4/39
אספקת שירותי יח"צ לכנס שנתי של מכון טרומן
15/12/2019
19/01/2020
2019/12/4/40
מכרז למתן שירותי פרסום דיגיטלי המיועד לחברה החרדית
23/12/2019
22/01/2020
2019/12/1/77
מכירת חלקות 653, 655 ברחוב השופטים, רחובות
19/12/2019
28/01/2020
2020/01/4/41
בקשה לקבלת מידע (RFI) - מערכת להקלטת הרצאות קורסים ואירועים
08/01/2020
04/02/2020
2020/01/3/238
הודעה על ספק יחיד פארק האבן ריצוף עצמון
21/01/2020
04/02/2020
2020/01/4/42
מכרז פומבי למתן שירותי קייטרינג לכנס בינלאומי לכבוד פרופ' אמנון שעשוע באוניברסיטה העברית
26/01/2020
19/02/2020
2020/02/1/78
הזמנה להציע הצעות להפעלה (לרבות הקמה) של מזנון חלבי במרכז מדעי המוח
07/02/2020
05/03/2020
2020/03/3/239
קול קורא עבודות ניקיון בגובה
04/03/2020
19/03/2020
2020/03/3/240
בקשה להכרזת ספק יחיד – מרקטוויז פרודאקטס בע"מ- עבור אספקה של מערכת כיסאות מרופדים מתקפלים ועגלת שינוע מתאימה
16/03/2020
30/03/2020
2020/04/3/241
עבודות בינוי, מערכות וגמר : שיפוץ חדר מספקים צב"מ + העתקת ביתן 9 , מכון למדעי החיים,קרית אדמונד י' ספרא
20/04/2020
04/05/2020
2020/04/3/242
מכרז 7824 עבודות מיזוג אוויר במעבדות נקלטים חדשים בשלושה מתחמים: מתחם 1: מעבדת ד"ר ערן הלפרין ד"ר שרון אריאלי ד"ר יאיר גרינברג וד"ר נועם לוין,מתחם 2: מעבדות ד"ר ערן אדלר וד"ר שיר אציל ומתחם 3 עבודות מיזוג אוויר מעבדת ד"ר אבי בנוזיו ד"ר יובל הרט וד"ר
21/04/2020
11/05/2020
2020/05/3/243
מכרז 7830- עבודות בינוי בניין פלדמן, המכון ללימודים מתקדמים, קרית אדמונד י' ספרא
27/05/2020
10/06/2020
2020/05/3/244
מכרז 7834-עבודות בינוי, מערכות, ריהוט וגמר, מעבדת ד"ר מיכל שושקס, בנין 4, קומה 1 ושיפוץ שירותים קומה 5 ,קמפוס עין כרם
31/05/2020
18/06/2020
2020/05/3/245
מכרז 7835- החלפת משאבות חום לחימום מים חמים, מעונות הסטודנטים ובית מאירסדורף, קמפוס הר הצופים
31/05/2020
29/06/2020
2020/06/3/246
מכרז 7780- עבודות איסוף ופינוי פסולת נייר וקרטון בקמפוסי האוניברסיטה העברית בירושלים, רחובות
25/06/2020
15/07/2020
2020/07/3/249
מכרז 7833-עבודות פינוי אסבסט פריך אולמות טבע ובניין וולפסון, משרד מאגנס, בגג מבנה משפטים קמפוס הר הצופים
02/07/2020
19/07/2020
2018/02/3/189
רישום קבלן בספר קבלני האוניברסיטה העברית בירושלים
01/02/2018
20/07/2020
2020/05/4/45
לרכישת מוצרי מכולת ופריטים נוספים ליחידות האוניברסיטה העברית
17/05/2020
20/07/2020
2020/06/3/248
מכרז 7846- פרויקט שיפוץ קומה 5, בי"ס לרוקחות, קמפוס עין כרם
28/06/2020
23/07/2020
2020/05/1/80
מכרז למכירת זכויות האוניברסיטה בחלקות שונות בגוש 3630
03/07/2020
03/08/2020