צור קשר RSS

לוח מכרזי האוניברסיטה

מכרזים שהסתיימו

הערה - המכרזים באתר זה מיועדים למשתתפים ישראלים בלבד - אלא אם נאמר במפורש אחרת
Please note -Tenders are for Israeli bidders unless explicitly stated otherwise

מס' מכרז
כותרת המכרז
תאריך פרסום
תאריך סגירת המכרז
 
2019/03/3/217
עבודות בינוי וגמר מעבדות בניין 3, הפקולטה לרפואה, קמפוס עין כרם
25/03/2019
11/04/2019
2019/03/1/68
מכירת זכות בעלות ב-8352/26880 חלקים בחלקה 19 בגוש 6090 בראשון לציון
27/03/2019
14/04/2019
2019/03/3/216
עבודות מיזוג אוויר, מעבדות בניין אייזנברג, הפקולטה לחקלאות, קמפוס רחובות
24/03/2019
18/04/2019
2019/04/3/218
מערכות מיזוג אוויר במעונות רזניק 13,14, קמפוס הר הצופים
02/04/2019
18/04/2019
2019/03/1/69
מכירת דירת 3 חדרים ברחוב רודד 445 אילת, גוש 40011, חלקה 27, תת חלקה 5
26/03/2019
05/05/2019
2019/04/3/219
עבודות מיזוג אוויר מעבדות בניין 3, הפקולטה לרפואה, קמפוס עין כרם
17/04/2019
12/05/2019
2019/04/3/220
עבודות תברואה וגזים מעבדות בניין 3, הפקולטה לרפואה, קמפוס עין כרם
17/04/2019
12/05/2019
2019/01/4/28
מתן שירותי שמירה ואבטחה לאוניברסיטה העברית בירושלים
07/03/2019
14/05/2019
2019/04/1/74
הליך מיון מוקדם (P.Q) במסגרת מכרז להקמתו והפעלתו של פארק עסקים לתעשייה עתירת ידע בשטחי קמפוס האוניברסיטה העברית בקריית אדמונד י' ספרא בגבעת רם- ירושלים
17/04/2019
21/05/2019
2019/04/3/221
מעליות נוסעים, קריית אדמונד י' ספרא וקמפוס הר הצופים
02/05/2019
26/05/2019
2019/03/4/30
מכרז מסגרת למתן שרותי ייעוץ לכתיבת מכרזים וליווי התקשרויות עבור האוניברסיטה העברית בירושלים
15/05/2019
20/06/2019
2019/05/3/222
מכרז מסגרת למתן שירותי תכנון וייעוץ בתחום: מיזוג אוויר
29/05/2019
25/06/2019
2019/05/3/223
מכרז מסגרת למתן שירותי תכנון וייעוץ בתחום: אינסטלציה
29/05/2019
25/06/2019
2019/05/2/53
מכרז מסגרת לקביעת רשימת ספקים מאושרים לרכישת מחשבים, מסכים ושרתים
19/05/2019
30/06/2019
2019/05/4/31
מכרז מסגרת למתן שירותי קייטרינג חלביים לאירועים של האוניברסיטה העברית
22/05/2019
04/07/2019
2019/05/4/32
מכרז מסגרת למתן שירותי קייטרינג בשריים לאירועים של האוניברסיטה העברית
22/05/2019
04/07/2019
2019/06/3/225
עבודות בינוי וגמר, שיפוץ צריף 10, הפקולטה לחקלאות, קמפוס רחובות
26/06/2019
21/07/2019
2019/06/3/224
עבודות בינוי וגמר, פרויקט נגישות, קריית אדמונד י' ספרא וקמפוס הר הצופים
26/06/2019
24/07/2019
2019/07/1/75
הזמנה להציע הצעות להפעלה לרבות שיפוץ של מזנון בבנין בית הספר לרפואת שיניים, קמפוס עין כרם, ירושלים
03/07/2019
28/07/2019
2019/08/3/231
ספק יחיד בתחום מערכת התמצאות והכוונה קולית בעבור אנשים עם מוגבלת בראייה
07/08/2019
19/08/2019
2019/07/3/226
עבודות החלפת מערכות מיזוג אוויר, בניינים ליברמן וברגמן, קריית אדמונד י' ספרא
22/07/2019
20/08/2019
2019/07/3/227
עבודות פינוי אסבסט פריך, קמפוס הר הצופים
24/07/2019
21/08/2019
2019/08/3/233
קול קורא רישום בספר קבלני האוניברסיטה העברית - בדיקת מעבדות אסבסט
21/08/2019
01/09/2019
2019/07/3/230
עבודות שיפוץ מועדון הסגל ומבואת כניסה, המכון למדעי החיים, קריית אדמונד י' ספרא
04/08/2019
02/09/2019
2019/08/1/76
הזמנה להציע הצעות להפעלה (לרבות שיפוץ) של מזנון בפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית
15/08/2019
04/09/2019
2019/07/3/229
עבודות שלד, גמר ומערכות, מרכז חשין, הפקולטה למשפטים, קמפוס הר הצופים
04/08/2019
09/09/2019
2019/08/3/232
החלפת דוודים במרכזי חום, קריית אדמונד י' ספרא וקמפוס הר הצופים
13/08/2019
11/09/2019
2019/07/4/33
אספקת ניירת לאוניברסיטה העברית (היחידה לשירותי משרד)
22/08/2019
19/09/2019
2019/09/3/234
שיפוץ מלתחות מרכז הספורט ע"ש קוסל, עמותת לרנר, קמפוס הר הצופים
16/09/2019
23/10/2019
2019/11/3/235
שיפוץ בניינים 12,13 מעונות ברונפמן, קמפוס הר הצופים
05/11/2019
27/11/2019
2019/11/3/236
שיפוץ פורום קומת ביניים, קמפוס הר הצופים
05/11/2019
28/11/2019
2019/11/4/36
בקשה למידע (RFI) למערכות בקרת גישה וזיהוי
07/11/2019
01/12/2019
2019/11/4/37
מכרז לרכישת כיריים חשמליות
26/11/2019
15/12/2019
2019/10/4/34
מתן שירותי שיווק ופרסום לשווקים בינלאומיים
30/10/2019
19/12/2019
2019/12/4/38
מכרז למתן שירותי ביטוח חיים קבוצתי לעובדי וגמלאי האוניברסיטה העברית ירושלים
05/12/2019
24/12/2019
2020/01/3/237
בקשה לרישום קבלן /ספק בספר הקבלנים והספקים של אגף בינוי ותשתיות באוניברסיטה העברית בירושלים
16/01/2020
16/01/2020
2019/12/4/39
אספקת שירותי יח"צ לכנס שנתי של מכון טרומן
15/12/2019
19/01/2020
2019/12/4/40
מכרז למתן שירותי פרסום דיגיטלי המיועד לחברה החרדית
23/12/2019
22/01/2020
2019/12/1/77
מכירת חלקות 653, 655 ברחוב השופטים, רחובות
19/12/2019
28/01/2020
2020/01/4/41
בקשה לקבלת מידע (RFI) - מערכת להקלטת הרצאות קורסים ואירועים
08/01/2020
04/02/2020
2020/01/3/238
הודעה על ספק יחיד פארק האבן ריצוף עצמון
21/01/2020
04/02/2020
2018/02/3/189
רישום קבלן בספר קבלני האוניברסיטה העברית בירושלים
01/02/2018
15/02/2020
2020/01/4/42
מכרז פומבי למתן שירותי קייטרינג לכנס בינלאומי לכבוד פרופ' אמנון שעשוע באוניברסיטה העברית
26/01/2020
19/02/2020
2020/02/1/78
הזמנה להציע הצעות להפעלה (לרבות הקמה) של מזנון חלבי במרכז מדעי המוח
07/02/2020
05/03/2020
2020/03/3/239
קול קורא עבודות ניקיון בגובה
04/03/2020
19/03/2020
2020/03/3/240
בקשה להכרזת ספק יחיד – מרקטוויז פרודאקטס בע"מ- עבור אספקה של מערכת כיסאות מרופדים מתקפלים ועגלת שינוע מתאימה
16/03/2020
30/03/2020