צור קשר RSS

לוח מכרזי האוניברסיטה

מכרזים שהסתיימו

הערה - המכרזים באתר זה מיועדים למשתתפים ישראלים בלבד - אלא אם נאמר במפורש אחרת
Please note -Tenders are for Israeli bidders unless explicitly stated otherwise

מס' מכרז
כותרת המכרז
תאריך פרסום
תאריך סגירת המכרז
 
2019/11/3/235
שיפוץ בניינים 12,13 מעונות ברונפמן, קמפוס הר הצופים
05/11/2019
27/11/2019
2019/11/3/236
שיפוץ פורום קומת ביניים, קמפוס הר הצופים
05/11/2019
28/11/2019
2019/11/4/36
בקשה למידע (RFI) למערכות בקרת גישה וזיהוי
07/11/2019
01/12/2019
2019/11/4/37
מכרז לרכישת כיריים חשמליות
26/11/2019
15/12/2019
2019/10/4/34
מתן שירותי שיווק ופרסום לשווקים בינלאומיים
30/10/2019
19/12/2019
2019/12/4/38
מכרז למתן שירותי ביטוח חיים קבוצתי לעובדי וגמלאי האוניברסיטה העברית ירושלים
05/12/2019
24/12/2019
2020/01/3/237
בקשה לרישום קבלן /ספק בספר הקבלנים והספקים של אגף בינוי ותשתיות באוניברסיטה העברית בירושלים
16/01/2020
16/01/2020
2019/12/4/39
אספקת שירותי יח"צ לכנס שנתי של מכון טרומן
15/12/2019
19/01/2020
2019/12/4/40
מכרז למתן שירותי פרסום דיגיטלי המיועד לחברה החרדית
23/12/2019
22/01/2020
2019/12/1/77
מכירת חלקות 653, 655 ברחוב השופטים, רחובות
19/12/2019
28/01/2020
2020/01/4/41
בקשה לקבלת מידע (RFI) - מערכת להקלטת הרצאות קורסים ואירועים
08/01/2020
04/02/2020
2020/01/3/238
הודעה על ספק יחיד פארק האבן ריצוף עצמון
21/01/2020
04/02/2020
2020/01/4/42
מכרז פומבי למתן שירותי קייטרינג לכנס בינלאומי לכבוד פרופ' אמנון שעשוע באוניברסיטה העברית
26/01/2020
19/02/2020
2020/02/1/78
הזמנה להציע הצעות להפעלה (לרבות הקמה) של מזנון חלבי במרכז מדעי המוח
07/02/2020
05/03/2020
2020/03/3/239
קול קורא עבודות ניקיון בגובה
04/03/2020
19/03/2020
2020/03/3/240
בקשה להכרזת ספק יחיד – מרקטוויז פרודאקטס בע"מ- עבור אספקה של מערכת כיסאות מרופדים מתקפלים ועגלת שינוע מתאימה
16/03/2020
30/03/2020
2020/04/3/241
עבודות בינוי, מערכות וגמר : שיפוץ חדר מספקים צב"מ + העתקת ביתן 9 , מכון למדעי החיים,קרית אדמונד י' ספרא
20/04/2020
04/05/2020
2020/04/3/242
מכרז 7824 עבודות מיזוג אוויר במעבדות נקלטים חדשים בשלושה מתחמים: מתחם 1: מעבדת ד"ר ערן הלפרין ד"ר שרון אריאלי ד"ר יאיר גרינברג וד"ר נועם לוין,מתחם 2: מעבדות ד"ר ערן אדלר וד"ר שיר אציל ומתחם 3 עבודות מיזוג אוויר מעבדת ד"ר אבי בנוזיו ד"ר יובל הרט וד"ר
21/04/2020
11/05/2020
2020/05/3/243
מכרז 7830- עבודות בינוי בניין פלדמן, המכון ללימודים מתקדמים, קרית אדמונד י' ספרא
27/05/2020
10/06/2020
2020/05/3/244
מכרז 7834-עבודות בינוי, מערכות, ריהוט וגמר, מעבדת ד"ר מיכל שושקס, בנין 4, קומה 1 ושיפוץ שירותים קומה 5 ,קמפוס עין כרם
31/05/2020
18/06/2020
2020/05/3/245
מכרז 7835- החלפת משאבות חום לחימום מים חמים, מעונות הסטודנטים ובית מאירסדורף, קמפוס הר הצופים
31/05/2020
29/06/2020
2020/06/3/246
מכרז 7780- עבודות איסוף ופינוי פסולת נייר וקרטון בקמפוסי האוניברסיטה העברית בירושלים, רחובות
25/06/2020
15/07/2020
2020/07/3/249
מכרז 7833-עבודות פינוי אסבסט פריך אולמות טבע ובניין וולפסון, משרד מאגנס, בגג מבנה משפטים קמפוס הר הצופים
02/07/2020
19/07/2020
2018/02/3/189
רישום קבלן בספר קבלני האוניברסיטה העברית בירושלים
01/02/2018
20/07/2020
2020/05/4/45
לרכישת מוצרי מכולת ופריטים נוספים ליחידות האוניברסיטה העברית
17/05/2020
20/07/2020
2020/06/3/248
מכרז 7846- פרויקט שיפוץ קומה 5, בי"ס לרוקחות, קמפוס עין כרם
28/06/2020
23/07/2020
2020/05/1/80
מכרז למכירת זכויות האוניברסיטה בחלקות שונות בגוש 3630
03/07/2020
03/08/2020
2020/03/4/43
אספקת נייר טואלט ומוצרי נייר נוספים
09/03/2020
05/08/2020
2020/07/3/250
מכרז 7859 עבודות בינוי ,בניין פיילוט פלנט , קרית אדמונד י' ספרא.
27/07/2020
11/08/2020
2020/07/3/251
מכרז 7858 עבודות בינוי,מערכות וגמר - שיפוץ כיתות מחשבים וסימולציה רפואית אולם ט', בנין מגיד , קמפוס עין כרם
26/07/2020
13/08/2020
2020/08/3/253
קול קורא בתחום הספקה והתקנת קומפקטוסים
04/08/2020
18/08/2020
2020/07/3/252
מכרז 7865 עבודות בינוי 3 כיתות לימוד, ביה"ס למדעי המוח, קומה 0 (קרקע), קרית אדמונד י' ספרא
29/07/2020
26/08/2020
2020/08/1/81
מכרז למתן שירותי ניהול ותיאום תכנון לפרויקטים של בניית מעונות
05/08/2020
02/09/2020
2020/07/4/47
להפעלת מכבסות במעונות הסטודנטים של האוניברסיטה בירושלים וברחובות
08/07/2020
03/09/2020
2020/08/4/50
מכרז מסגרת קביעת רשימת ספקים מאושרים רכישה והתקנה של ציוד צילום הרצאות ומולטימדיה לכיתות ואולמות
20/08/2020
06/09/2020
2020/08/3/255
מכרז 7885-עבודות בינוי , מערכות וגמר – מעבדות נקלטים,המכון למדעי החיים, קרית אדמונד י' ספרא.
19/08/2020
09/09/2020
2020/08/4/49
למתן שירותי יח"צ לאירועים של מכון טרומן, האוניברסיטה העברית בירושלים
10/08/2020
22/09/2020
2020/08/3/258
מכרז 7886 עבודות בינוי,מ"א ,חשמל,אינסטלציה ותברואה, מעבדות כדור הארץ
19/08/2020
22/09/2020
2020/08/3/254
הקמת עמדות טעינה לרכבים חשמליים, קרית אדמונד י' ספרא וקמפוס הר הצופים
10/08/2020
24/09/2020
2020/09/3/259
מכרז 7887 - עבודות אריזה,אחסון והובלות עבור קומפקטוסים, קרית אדמונד י' ספרא
13/09/2020
28/09/2020
2020/06/4/46
רכישת מכונת קיפול ופרפורציה
09/09/2020
29/09/2020
2020/08/3/256
מכרז 7883 עבודות בינוי בי"ס להנדסה ומדעי המחשב חוות מחשבים , כיתות B220+B221 בניין B קומה 2 ומעבדת עמית צורן בניין C קומה 4
13/09/2020
30/09/2020
2020/08/3/257
מכרז 7884 – שיפוץ מחסן ומעבדה, בית חיות קמפוס עין כרם.
17/09/2020
07/10/2020
2020/09/3/260
מכרז 7897 - עבודות בינוי ביה"ס יובל ובלמונטה, קרית אדמונד י' ספרא
17/09/2020
07/10/2020
2020/10/3/261
מכרז 7902 בינוי מעבדה , בניין לובל, קומה עליונה, חדר 28, הפקולטה לחקלאות
01/10/2020
18/10/2020
2020/10/3/262
מכרז 7903 פרויקט גג רווחת הסטודנטים, גינון גגות, גג ביה"ס לרפואה, קמפוס עין כרם
01/10/2020
20/10/2020