צור קשר RSS

לוח מכרזי האוניברסיטה

מכרזים שהסתיימו

הערה - המכרזים באתר זה מיועדים למשתתפים ישראלים בלבד - אלא אם נאמר במפורש אחרת
Please note -Tenders are for Israeli bidders unless explicitly stated otherwise

מס' מכרז
כותרת המכרז
תאריך פרסום
תאריך סגירת המכרז
 
2018/08/4/25
מתן שירותי הסעות לסגל הפקולטה למדעי החברה של האוניברסיטה העברית
19/08/2018
07/10/2018
2018/10/3/206
קול קורא רישום בספר קבלני האוניברסיטה העברית מערכות גילוי וכיבוי אש של חברת טלפייר גלאי אש וגז בע"מ
04/10/2018
16/10/2018
2018/10/3/207
מתן שירותי ניקיון בקריית אדמונד י' ספרא
24/10/2018
21/11/2018
2018/11/3/208
עבודות מיזוג אוויר, מעבדות ד"ר אמיר קפואה, בניין דנציגר א', קריית אדמונד י' ספרא
06/11/2018
21/11/2018
2018/11/3/209
עבודות בינוי, תברואה וגמר, הרחבה ושיפוץ מעבדות מרכז ננומדע וננוטכנולוגיה, קריית אדמונד י' ספרא
05/11/2018
21/11/2018
2018/11/3/210
ריהוט, פרויקט עבודות גמר, בית הספר להנדסה ולמדעי המחשב, אגף C, קריית אדמונד י' ספרא
18/11/2018
09/12/2018
2018/12/3/211
מתן שירותי ייעוץ לגינות בקמפוסי האוניברסיטה העברית בירושלים
11/12/2018
08/01/2019
2019/01/3/212
ספק יחיד בתחום כסאות רחף
07/01/2019
15/01/2019
2018/12/4/26
מתן שירותי הסעדה במועדון הסגל בית מאירסדורף של האוניברסיטה העברית בקמפוס הר הצופים, ירושלים
30/12/2018
31/01/2019
2019/02/3/214
עבודות בינוי ומערכות, פרויקט שיפוץ מתחם קפיטריה לכיתות ומשרדים לרשות למחשוב, קמפוס הר הצופים
06/02/2019
24/02/2019
2019/02/3/213
עבודות מיזוג אוויר ואוורור, קומה 1 בניין פילדלפיה, קריית אדמונד י' ספרא
04/02/2019
27/02/2019
2019/02/3/215
עבודות בינוי ומערכות, שלש מעבדות חדשות, מרכז אדמונד ולילי ספרא למדעי המוח, קריית אדמונד י' ספרא
03/03/2019
21/03/2019
2019/03/3/217
עבודות בינוי וגמר מעבדות בניין 3, הפקולטה לרפואה, קמפוס עין כרם
25/03/2019
11/04/2019
2019/03/1/68
מכירת זכות בעלות ב-8352/26880 חלקים בחלקה 19 בגוש 6090 בראשון לציון
27/03/2019
14/04/2019
2019/03/3/216
עבודות מיזוג אוויר, מעבדות בניין אייזנברג, הפקולטה לחקלאות, קמפוס רחובות
24/03/2019
18/04/2019
2019/04/3/218
מערכות מיזוג אוויר במעונות רזניק 13,14, קמפוס הר הצופים
02/04/2019
18/04/2019
2019/03/1/69
מכירת דירת 3 חדרים ברחוב רודד 445 אילת, גוש 40011, חלקה 27, תת חלקה 5
26/03/2019
05/05/2019
2019/04/3/219
עבודות מיזוג אוויר מעבדות בניין 3, הפקולטה לרפואה, קמפוס עין כרם
17/04/2019
12/05/2019
2019/04/3/220
עבודות תברואה וגזים מעבדות בניין 3, הפקולטה לרפואה, קמפוס עין כרם
17/04/2019
12/05/2019
2019/01/4/28
מתן שירותי שמירה ואבטחה לאוניברסיטה העברית בירושלים
07/03/2019
14/05/2019
2019/04/1/74
הליך מיון מוקדם (P.Q) במסגרת מכרז להקמתו והפעלתו של פארק עסקים לתעשייה עתירת ידע בשטחי קמפוס האוניברסיטה העברית בקריית אדמונד י' ספרא בגבעת רם- ירושלים
17/04/2019
21/05/2019
2019/04/3/221
מעליות נוסעים, קריית אדמונד י' ספרא וקמפוס הר הצופים
02/05/2019
26/05/2019
2019/03/4/30
מכרז מסגרת למתן שרותי ייעוץ לכתיבת מכרזים וליווי התקשרויות עבור האוניברסיטה העברית בירושלים
15/05/2019
20/06/2019
2019/05/3/222
מכרז מסגרת למתן שירותי תכנון וייעוץ בתחום: מיזוג אוויר
29/05/2019
25/06/2019
2019/05/3/223
מכרז מסגרת למתן שירותי תכנון וייעוץ בתחום: אינסטלציה
29/05/2019
25/06/2019
2019/05/2/53
מכרז מסגרת לקביעת רשימת ספקים מאושרים לרכישת מחשבים, מסכים ושרתים
19/05/2019
30/06/2019
2019/05/4/31
מכרז מסגרת למתן שירותי קייטרינג חלביים לאירועים של האוניברסיטה העברית
22/05/2019
04/07/2019
2019/05/4/32
מכרז מסגרת למתן שירותי קייטרינג בשריים לאירועים של האוניברסיטה העברית
22/05/2019
04/07/2019
2019/06/3/225
עבודות בינוי וגמר, שיפוץ צריף 10, הפקולטה לחקלאות, קמפוס רחובות
26/06/2019
21/07/2019
2019/06/3/224
עבודות בינוי וגמר, פרויקט נגישות, קריית אדמונד י' ספרא וקמפוס הר הצופים
26/06/2019
24/07/2019
2019/07/1/75
הזמנה להציע הצעות להפעלה לרבות שיפוץ של מזנון בבנין בית הספר לרפואת שיניים, קמפוס עין כרם, ירושלים
03/07/2019
28/07/2019
2019/08/3/231
ספק יחיד בתחום מערכת התמצאות והכוונה קולית בעבור אנשים עם מוגבלת בראייה
07/08/2019
19/08/2019
2019/07/3/226
עבודות החלפת מערכות מיזוג אוויר, בניינים ליברמן וברגמן, קריית אדמונד י' ספרא
22/07/2019
20/08/2019
2019/07/3/227
עבודות פינוי אסבסט פריך, קמפוס הר הצופים
24/07/2019
21/08/2019
2019/08/3/233
קול קורא רישום בספר קבלני האוניברסיטה העברית - בדיקת מעבדות אסבסט
21/08/2019
01/09/2019
2019/07/3/230
עבודות שיפוץ מועדון הסגל ומבואת כניסה, המכון למדעי החיים, קריית אדמונד י' ספרא
04/08/2019
02/09/2019
2019/08/1/76
הזמנה להציע הצעות להפעלה (לרבות שיפוץ) של מזנון בפקולטה לחקלאות, מזון וסביבה ע"ש רוברט ה. סמית
15/08/2019
04/09/2019
2019/07/3/229
עבודות שלד, גמר ומערכות, מרכז חשין, הפקולטה למשפטים, קמפוס הר הצופים
04/08/2019
09/09/2019
2019/08/3/232
החלפת דוודים במרכזי חום, קריית אדמונד י' ספרא וקמפוס הר הצופים
13/08/2019
11/09/2019