צור קשר RSS

לוח מכרזי האוניברסיטה

מכרזים פתוחים

הערה - המכרזים באתר זה מיועדים למשתתפים ישראלים בלבד - אלא אם נאמר במפורש אחרת
Please note -Tenders are for Israeli bidders unless explicitly stated otherwise

מס' מכרז
כותרת המכרז
תאריך פרסום
תאריך סגירת המכרז
 
2019/04/1/74
הליך מיון מוקדם (P.Q) במסגרת מכרז להקמתו והפעלתו של פארק עסקים לתעשייה עתירת ידע בשטחי קמפוס האוניברסיטה העברית בקריית אדמונד י' ספרא בגבעת רם- ירושלים
17/04/2019
21/05/2019
2019/04/3/221
מעליות נוסעים, קריית אדמונד י' ספרא וקמפוס הר הצופים
02/05/2019
26/05/2019
2019/05/2/53
מכרז מסגרת לקביעת רשימת ספקים מאושרים לרכישת מחשבים, מסכים ושרתים
19/05/2019
13/06/2019
2019/03/4/30
מכרז מסגרת למתן שרותי ייעוץ לכתיבת מכרזים וליווי התקשרויות עבור האוניברסיטה העברית בירושלים
15/05/2019
20/06/2019
2018/02/3/189
רישום קבלן בספר קבלני האוניברסיטה העברית בירושלים
01/02/2018
15/02/2020