מידע שימושי מכרזים
 
العربية   מכרזים שהסתיימו   פטורים   רשימת ספקים
מכרזים פתוחים

הערה - המכרזים באתר זה מיועדים למשתתפים ישראלים בלבד - אלא אם נאמר במפורש אחרת
Please note -Tenders are for Israeli bidders unless explicitly stated otherwise

 
מס' מכרז כותרת המכרז תאריך פרסום תאריך סגירת המכרז
2016/07/3/139 מכרזי מסגרת 2016 13/07/2016 11/12/2016
2016/11/3/150 עבודות לקירוי ושיפוץ הפטיו, בניין דנציגר ב' 16/11/2016 15/12/2016
2016/11/3/151 עבודות שלד ומעטפת, גמר, חשמל, תשתיות ומ"א, המכון הבינאוניברסיטאי למדעי הים באילת 24/11/2016 25/12/2016
2016/02/3/122 רשימת קבלני האוניברסיטה (מעודכן ל-13/2/2016) 16/02/2016 15/02/2017
2015/04/3/95 בקשה לרישום כקבלן /ספק בספר הקבלנים והספקים של האגף לבינוי ותשתיות באוניברסיטה העברית בירושלים 30/04/2015 23/01/2018
 
  © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים