צור קשר RSS

לוח מכרזי האוניברסיטה

מכרזים פתוחים

הערה - המכרזים באתר זה מיועדים למשתתפים ישראלים בלבד - אלא אם נאמר במפורש אחרת
Please note -Tenders are for Israeli bidders unless explicitly stated otherwise

מס' מכרז
כותרת המכרז
תאריך פרסום
תאריך סגירת המכרז
 
2021/08/3/298
מכרז פומבי 8016-עבודות ריהוט מעבדתי בניין פיילוט, קרית אדמונד י' ספרא
17/08/2021
29/09/2021
2021/08/4/62
מכרז פומבי עם אפשרות להליך תחרותי נוסף למכירת רכב
24/08/2021
01/10/2021
2021/08/4/59
מכרז פומבי למתן שירותים בתחום החברתי מרכז בלומנטה
11/08/2021
03/10/2021
2021/08/4/60
מכרז לתכנון ועיצוב של אתר האינטרנט לארכיון אלברט איינשטיין באוניברסיטה העברית בירושלים
09/08/2021
14/10/2021
2021/08/4/61
להקמה, אספקה, הפעלה תחזוקה וניהול של רשת נתונים רחבה
11/08/2021
31/10/2021