צור קשר RSS

לוח מכרזי האוניברסיטה

מכרזים פתוחים

הערה - המכרזים באתר זה מיועדים למשתתפים ישראלים בלבד - אלא אם נאמר במפורש אחרת
Please note -Tenders are for Israeli bidders unless explicitly stated otherwise

מס' מכרז
כותרת המכרז
תאריך פרסום
תאריך סגירת המכרז
 
2018/10/3/207
מתן שירותי ניקיון בקריית אדמונד י' ספרא
24/10/2018
21/11/2018
2018/11/3/208
עבודות מיזוג אוויר, מעבדות ד"ר אמיר קפואה, בניין דנציגר א', קריית אדמונד י' ספרא
06/11/2018
21/11/2018
2018/11/3/209
עבודות בינוי, תברואה וגמר, הרחבה ושיפוץ מעבדות מרכז ננומדע וננוטכנולוגיה, קריית אדמונד י' ספרא
05/11/2018
21/11/2018
2018/02/3/189
רישום קבלן בספר קבלני האוניברסיטה העברית בירושלים
01/02/2018
15/02/2020