צור קשר RSS

לוח מכרזי האוניברסיטה

מכרזים פתוחים

הערה - המכרזים באתר זה מיועדים למשתתפים ישראלים בלבד - אלא אם נאמר במפורש אחרת
Please note -Tenders are for Israeli bidders unless explicitly stated otherwise

מס' מכרז
כותרת המכרז
תאריך פרסום
תאריך סגירת המכרז
 
2021/08/4/60
מכרז לתכנון ועיצוב של אתר האינטרנט לארכיון אלברט איינשטיין באוניברסיטה העברית בירושלים
09/08/2021
24/10/2021
2021/08/4/61
להקמה, אספקה, הפעלה תחזוקה וניהול של רשת נתונים רחבה
11/08/2021
31/10/2021
2021/10/4/63
שירותי ייעוץ בתחום ביטוח וניהול סיכונים האוניברסיטה העברית בירושלים
13/10/2021
14/11/2021