מידע שימושי מכרזים
 
العربية   מכרזים שהסתיימו   פטורים   רשימת ספקים
מכרזים פתוחים

הערה - המכרזים באתר זה מיועדים למשתתפים ישראלים בלבד - אלא אם נאמר במפורש אחרת
Please note -Tenders are for Israeli bidders unless explicitly stated otherwise

 
מס' מכרז כותרת המכרז תאריך פרסום תאריך סגירת המכרז
2016/12/3/154 עבודות חשמל ותקשורת, הרחבת מרכז קוסל 28/12/2016 25/01/2017
2016/12/3/153 עבודות גמר ואינסטלציה, הרחבת מרכז קוסל 28/12/2016 30/01/2017
2017/01/3/155 שיקום החניון הפתוח בביה"ס לחינוך, קמפוס הר הצופים 16/01/2017 08/02/2017
2017/01/3/156 מיזוג אוויר לבניית קומה נוספת, בניינים 5-6-7, מדעי החברה, הר הצופים 16/01/2017 16/02/2017
2017/01/3/157 עבודות חשמל לבניית קומה נוספת, בניינים 5-6-7, מדעי החברה, הר הצופים 16/01/2017 16/02/2017
2017/01/3/158 עבודות גמר לבניית קומה נוספת, בניינים 5-6-7, מדעי החברה, הר הצופים, ירושלים 16/01/2017 16/02/2017
2016/02/3/122 רשימת קבלני האוניברסיטה (מעודכן ל-13/2/2016) 16/02/2016 16/01/2018
2015/04/3/95 בקשה לרישום כקבלן /ספק בספר הקבלנים והספקים של האגף לבינוי ותשתיות באוניברסיטה העברית בירושלים 30/04/2015 23/01/2018
 
  © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים