צור קשר RSS

לוח מכרזי האוניברסיטה

מכרזים פתוחים

הערה - המכרזים באתר זה מיועדים למשתתפים ישראלים בלבד - אלא אם נאמר במפורש אחרת
Please note -Tenders are for Israeli bidders unless explicitly stated otherwise

מס' מכרז
כותרת המכרז
תאריך פרסום
תאריך סגירת המכרז
 
2020/08/4/49
למתן שירותי יח"צ לאירועים של מכון טרומן, האוניברסיטה העברית בירושלים
10/08/2020
22/09/2020
2020/08/3/258
מכרז 7886 עבודות בינוי,מ"א ,חשמל,אינסטלציה ותברואה, מעבדות כדור הארץ
19/08/2020
22/09/2020
2020/08/3/254
הקמת עמדות טעינה לרכבים חשמליים, קרית אדמונד י' ספרא וקמפוס הר הצופים
10/08/2020
24/09/2020
2020/09/3/259
מכרז 7887 - עבודות אריזה,אחסון והובלות עבור קומפקטוסים, קרית אדמונד י' ספרא
13/09/2020
28/09/2020
2020/06/4/46
רכישת מכונת קיפול ופרפורציה
09/09/2020
29/09/2020
2020/08/3/256
מכרז 7883 עבודות בינוי בי"ס להנדסה ומדעי המחשב חוות מחשבים , כיתות B220+B221 בניין B קומה 2 ומעבדת עמית צורן בניין C קומה 4
13/09/2020
30/09/2020
2020/08/3/257
מכרז 7884 – שיפוץ מחסן ומעבדה, בית חיות קמפוס עין כרם.
17/09/2020
07/10/2020
2020/09/3/260
מכרז 7897 - עבודות בינוי ביה"ס יובל ובלמונטה, קרית אדמונד י' ספרא
17/09/2020
07/10/2020
2020/06/3/247
בקשה לרישום קבלן /ספק בספר הקבלנים והספקים של אגף בינוי ותשתיות באוניברסיטה העברית בירושלים
25/06/2020
10/01/2021