צור קשר RSS

לוח מכרזי האוניברסיטה

מכרזים פתוחים

הערה - המכרזים באתר זה מיועדים למשתתפים ישראלים בלבד - אלא אם נאמר במפורש אחרת
Please note -Tenders are for Israeli bidders unless explicitly stated otherwise

מס' מכרז
כותרת המכרז
תאריך פרסום
תאריך סגירת המכרז
 
2021/05/4/57
מכרז לרכישת מקררים למעונות הסטודנטים ו/או ליחידות האוניברסיטה
01/06/2021
28/06/2021
2021/05/4/58
לרכישת אביזרי אינסטלציה למחסן המרכזי באוניברסיטה העברית בירושלים
01/06/2021
28/06/2021
2021/02/4/54
קול קורא -הקמת מתחם מחקר בקנאביס
09/02/2021
03/07/2021
2021/05/4/56
לשירותי הסעות דיקנט הסטודנטים האוניברסיטה העברית
31/05/2021
05/07/2021
2021/04/1/85
מכרז פומבי עם הליך תחרותי נוסף למתן שירותי תכנון בנין מגורים לחוקרים אורחי האוניברסיטה העברית בשכונת בית הכרם, ירושלים
10/06/2021
21/07/2021
2021/04/3/289
רישום לספר הקבלנים של האוניברסיטה העברית
26/04/2021
04/08/2021