צור קשר RSS

לוח מכרזי האוניברסיטה

מכרזים פתוחים

הערה - המכרזים באתר זה מיועדים למשתתפים ישראלים בלבד - אלא אם נאמר במפורש אחרת
Please note -Tenders are for Israeli bidders unless explicitly stated otherwise

מס' מכרז
כותרת המכרז
תאריך פרסום
תאריך סגירת המכרז
 
2021/12/4/68
עבודות בינוי, מערכות וגמר - בית הספר לרוקחות קמפוס עין כרם (ברמדור 10921)
28/12/2021
23/01/2022
2021/12/4/69
פינוי ופירוק קומה 5 (פרויקט מקדים) ובינוי מעבדות, בניין 3 רפואה קמפוס עין כרם (ברמדור 10421)
28/12/2021
23/01/2022
2022/01/1/89
הזמנה להציע הצעות להפעלה (לרבות הקמה) של מזנון חלבי במרכז אדמונד ולילי ספרא למדעי המוח בקמפוס אדמונד י' ספרא של האוניברסיטה העברית בירושלים
21/01/2022
15/02/2022