מידע שימושי מכרזים
 
العربية   מכרזים שהסתיימו   פטורים   רשימת ספקים
מכרזים פתוחים

הערה - המכרזים באתר זה מיועדים למשתתפים ישראלים בלבד - אלא אם נאמר במפורש אחרת
Please note -Tenders are for Israeli bidders unless explicitly stated otherwise

 
מס' מכרז כותרת המכרז תאריך פרסום תאריך סגירת המכרז
2016/12/4/16 מכרז מסגרת פומבי מס' 2016/12/4/16 לאספקת שירותי חכירת רכב בשיטת ליסינג תפעולי 26/03/2017 04/05/2017
2017/04/3/161 עבודות ריהוט מעבדתי למרכז אדמונד ולילי ספרא בניין סוזן וצ'רלס גודמן למדעי מוח קרית אדמונד י' ספרא 06/04/2017 07/05/2017
2017/04/3/163 עבודות ריהוט פנים משרדי למרכז אדמונד ולילי ספרא בניין סוזן וצ'רלס גודמן למדעי מוח, קריית אדמונד י' ספרא 06/04/2017 07/05/2017
2017/04/3/165 רשימת קבלני האוניברסיטה (מעודכן ל-26/04/2017) 18/04/2017 16/08/2017
2015/04/3/95 בקשה לרישום כקבלן /ספק בספר הקבלנים והספקים של האגף לבינוי ותשתיות באוניברסיטה העברית בירושלים 30/04/2015 23/01/2018
 
  © כל הזכויות שמורות לאוניברסיטה העברית בירושלים