צור קשר RSS

לוח מכרזי האוניברסיטה

מכרזים פתוחים

הערה - המכרזים באתר זה מיועדים למשתתפים ישראלים בלבד - אלא אם נאמר במפורש אחרת
Please note -Tenders are for Israeli bidders unless explicitly stated otherwise

מס' מכרז
כותרת המכרז
תאריך פרסום
תאריך סגירת המכרז
 
2020/01/4/42
מכרז פומבי למתן שירותי קייטרינג לכנס בינלאומי לכבוד פרופ' אמנון שעשוע באוניברסיטה העברית
26/01/2020
19/02/2020
2020/02/1/78
הזמנה להציע הצעות להפעלה (לרבות הקמה) של מזנון חלבי במרכז מדעי המוח
07/02/2020
05/03/2020