צור קשר RSS

לוח מכרזי האוניברסיטה

מכרזים פתוחים

הערה - המכרזים באתר זה מיועדים למשתתפים ישראלים בלבד - אלא אם נאמר במפורש אחרת
Please note -Tenders are for Israeli bidders unless explicitly stated otherwise

מס' מכרז
כותרת המכרז
תאריך פרסום
תאריך סגירת המכרז
 
2020/09/1/82
מכרז למתן שירותי ניהול ותיאום תכנון לתב"ע פארק הפקולטה ברחובות
30/09/2020
12/11/2020
2020/10/3/263
מכרז 7904 שיפוץ בניין ארכיאולוגיה הישן, קמפוס הר הצופים
01/10/2020
18/11/2020
2020/07/4/48
למתן שירותי ייעוץ, פיקוח ובקרה בנושא שמירת זכויות עובדי קבלן
18/10/2020
26/11/2020
2020/06/3/247
בקשה לרישום קבלן /ספק בספר הקבלנים והספקים של אגף בינוי ותשתיות באוניברסיטה העברית בירושלים
25/06/2020
10/01/2021